Boka 500 år

01/30/2019

Den trykte boka feirer 500 år i Norge i år!
Og i den anledning har MiniØya bestilt en flunkende ny forestilling for barn til festivalen sin i mai.

Marianne Sundal

Sammen med fortellerkollega Marianne Sundal skal jeg utvikle og framføre noe som foreløbig kun har arbeidstittelen Boka 500 år, men som antageligvis kommer til å hete noe en anelse mer spesifikt som vi nærmer oss premiere.

Hva er det egentlig vi feirer i år? Vel, i 1519 kom den aller første trykte boka med tilknytning til Norge ut. Nærmere bestemt Missale Nidrosiense som ble trykt i København til bruk i Norge.

Erik Valkendorf, erkebiskop i Nidaros og nær rådgiver og venn av kong Christian II av Danmark-Norge, syntes det var en stor mangel på liturgiske bøker her til lands. Han rettet opp i dette ved å bestille ovennevnte verk og Brevarium Nidrosiense som ble trykt i Paris samme år, men ferdigstilt noe etter Missalen.

Første side av Missale Nidrosiense med illustrasjon av Valkendorfs våpenskjold

Messebøkene vi hadde før disse kom i bruk, var håndskrevne, gamle, forfalne og vanskelige å tyde. Med disse verkene fikk vi en langt mer standardisert gudstjenestepraksis i Norge.

Missalen ble trykt av mestertrykker Paul Reff eller Pål Rev som han hadde blitt kalt idag. Det finnes ni eksemplarer av missalen i Norge idag og den er, naturlig nok, en del av landets dokumentarv.

Kommer forestillingen vår til å handle om noe av dette? Kan boktrykkerkunst by på spenningsmomenter for iPad-generasjonen? Ja, det skal bli spennende å se. Kom til Fortellerteltet på MiniØya 25. og 26. mai og finn ut!

Leave a Comment

------->

<-------