Hjerterkongen: Abdumumin Sharifi

 

Abdumumin Sharifi

Jeg møtte Sharifi første gang i Shiraz under den iranske fortellerfestivalen i 2007. Han kunne bare persisk og russisk. Jeg norsk og engelsk (og en smule swahili). Men sjelden har jeg møtt noen som kommuniserer så godt og så hjerterent som denne mannen, på tvers av språkbarrierer.

Sharifi er godheten selv, han utstråler varme og mildhet, utrolige kvaliteter for en mann som har gjennomlevd en forferdelig borgerkrig. Han er utdannet skuespiller fra det russiske teateret i Tadsjikistan og jobber også som forteller.

For tiden er han en av hovedlærerne på teaterakademiet i hovedstaden Dushanbe. Han er en troende muslim med innstillingen til en sufi og siterer gjerne Rumi når han får spørsmål om sin religion:

 

«Jeg er ikke muslim eller hindu, verken kristen, zoroastrisk eller jøde. (…) Jeg er av den guddommelige helhet.»

Jeg har jobbet med flerspråklig fortelling med Sharifi i flere sammenhenger, både i Tadsjikistan og Oslo.

Aktuelt prosjekt:
Kjøpmannens sønner