Mythopoesis

04/01/2020


I disse underlige tider er det ikke akkurat flust av live opptredener på plakaten. For første gang siden jeg opprettet denne versjonen av hjemmesiden i 2012 så er turnéplan-widgeten til høyre for denne bloggposten tom.

På den andre siden har jeg gjenopptatt bloggen Mythopoesis som har ligget stille i flere år. Mythopoesis er en engelskspråklig blogg som ser nyhetsbildet og hendelser i verden gjennom etymologiske, mytologiske og historiske filtre. Hvorfor er mytologi relevant for oss fremdeles og hvilke myter styrer vår verdensoppfatning idag? Hvilke nye myter er i ferd med å dukke opp og hvilke myter trenger vi?

Jeg har til nå (1. april 2020) skrevet to nye artikler.

Corona of Fear. Corona of Love.
Et blikk på ulike mytiske rammeverk som verserer blant folk for å forstå korona-epidemien. Alle sett gjennom filtre av kjærlighet og frykt.

I’m your Shadow, Bitch
En dyp drøm der jeg møtte skyggeaspektet mitt og refleksjoner over skyggearbeid og skyggens funksjon.

Leave a Comment

------->

<-------